| |     latinica | english  
Насловна
Статусна питања

Пријава брака склопљеног пред иностраним органом

Склапање брака у конзулату

Пријава детета рођеног у иностранству

Признавање очинства

Усвојење

Развод брака

  

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О АДВОКАТИМА У КРАЉЕВИНИ ДАНСКОЈ

 

Амбасада Републике Србије у Копенхагену нема званично ангажоване адвокате за потребе регулисања разноврсних  правних питања грађана Републике Србије на територији Краљевине Данске, нити има одговорност за њихов рад и деловање приликом давања препорука или њиховог избора од стране држављана Републике Србије. Поред тога, финансијски трошкови ангажовања адвоката на територији Краљевине Данске падају на терет физичких или правних лица која их ангажују. 

Грађани Републике Србије, којима је за потребе регулисања својих статусних питања на територији Краљевине Данске неопходно ангажовање адвоката, могу за ове потребе консултовати следеће сајтове (на данском и енглеском језику): 

1. The Danish Bar and Law Society -  http://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx ,
http://civilstyrelsen.dk/da/GlobalMenu/cst_english.aspx
2. Advokati za ostavinska pitanja -  http://www.danskearveretsadvokater.dk/ + pronadji željenog  ostavinskog advokata http://www.danskearveretsadvokater.dk/Find-advokat.aspx
3. Pregled advokata iz različitih pravnih oblasti - http://www.advokatoversigten.dk/
4. Advokati za porodicne odnose  -  http://www.danskefamilieadvokater.dk/
5. Advokati za pitanja nekretnina  - http://www.danskeboligadvokater.dk/

Pored navedenog, na listi advokata koji su se lično preporučili Ambasadi su:
6. Silva Silic Lansbro – e-mail: silva@silvaconsulting.dk ,  http://silvaconsulting.dk,
tel: +45 21 81 86 58 (komunikacija na srpskom i danskom jeziku, 18 godina radnog iskustva iz različitih pravnih oblasti i besplatan pravni savet)
7. Poul Hauch Fenger – e-mail: Advokat@hauchfenger.dk, http://poulhauchfenger.dk ,
tel: +45 29 65 90 03 (komunikacija na engleskom i danskom jeziku, pravnik za krivična pitanja)

Правни систем Краљевине Данске, међутим, обезбеђује могућност ангажовања адвоката без финансијске надокнаде заинтересованог физичког или правног лица (о трошку Краљевине Данске), који подразумева испуњавање одређених услова – да се ради о правним питањима од општег јавног интереса и значаја или о питањима која имају одређени утицај на професионални и социјални статус самог подносиоца захтева, као и да је стандард заинтересованих лица испод загарантованог социјално-економског минимума земље пријема. Оваква врста захтева подноси се Министарству правде Краљевине Данске, које одлучује о његовој евентуалној реализацији у пракси, односно утврђује надлежан орган и адвоката који ће се њиме бавити. Информације о начину подношења захтева на енглеском језику можете пронаћи овде

Правна и социјална помоћ у породичним и статусним питањима грађанима Р. Србије у Данској

Полазећи од потребе решавања бројних породичних и статусних питања наших и других грађана у Данској, у Копенхагену је отворена агенција „ReKon“, на челу са директорком. г-ђом Јасном Лендвај (комуникација на српском и данском језику), која пружа услуге свим грађанима који имају регулисан боравак на територији Данске. Услуге су платне, а цене услуга су далеко приступачније од адвокатских.
Контакт: www.rekonraadogservice.dk, e-mail: info@rekonrs.dk ili info@rekonraadogservice.dk,
telefon: +45 29 84 90 11.

О детаљима и начину рада можете се обавестити овде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Финансијски водич за повратнике
Прибављање Уверења о (не)кажњавању
Пријава рођења детета
Замена возачких дозвола
Конзуларна надлежност
Издавање пасоша
Ценовник конзуларних услуга
Улазак у Србију - визе
Формулари
Царина
Држављанство
Путовања грађана Србије у иностранство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Војна обавеза