| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

У складу са одредбама Закона о републичким административним таксама и Правилником о врстама посебних услуга ДКП као и одговарајућим изменама и допунама, од 03.06.2015.г. и 17.03.2017.г. , примењују се следећи износи конзуларних такси и посебних услуга у Амбасади Републике Србије у Копенхагену:

  НАЗИВ КОНЗУЛАРНЕ РАДЊЕ ДКК
1.  Издавање путног листа 308 
2.  Издавање путне исправе 485 
3.  Решење о проглашењу путне исправе неважећом 174 
4.  Оглашавање путне исправе неважећом у Сл.гласнику 28 евра 
5.  Визе ("Ц" за боравак до 90 дана и "Б" за транзит) 465 
6.  Издавање спроводнице 45 
7.  Пријаварођења ради уписа у матичну књигу рођених 213 
8.  Записник о признавању очинства 98 
9.  Пријава брака ради уписа у матичну књигу венчаних 251 
10.  Царинска потврда 984 
11.  Овера потписа на исправи (пуномоћје, изјава ....) 324 
12.  Састављање и овера потписа на исправи 474 
13.  Овера донетог превода (до 100 речи) 165 
14.  Овера преписа или фотокопије 226 
15.  Потврде, уверења, решења 241 
16.  Састављање других исправа и поднесака 365 
17.  Састављање записника о наследничкој изјави 541 
18.  Прибављање докумената од матичних служби Републике Србије 387 - 409 
19.  Издавање извода из матичних књига које су се водиле у амбасади 301 
20.  Захтев за пријем у држављанство Републике Србије 1.655 
21.  Пријем у држављанство Републике Србије за избегла и прогнана лица 574 
22.  Утврђивање држављанства Републике Србије 567 
23.  Отпуст из држављанства Републике Србије 3.364 

НАПОМЕНА: Сходно одредбама Закона, конзуларне услуге за држављане Црне Горе, наплаћују се у двоструком износу.

Уколико имате додатних питања, молимо да се јавите телефоном - 3929 7784.
 

За информације о ценама конзуларних услуга контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Српска допунска школа у Данској
Конзуларне вести
Конзуларна надлежност
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари