| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

У складу са одредбама Закона о републичким административним таксама и Правилником о врстама посебних услуга ДКП као и одговарајућим изменама и допунама, од 03.06.2015.г. и 17.03.2017.г. , примењују се следећи износи конзуларних такси и посебних услуга у Амбасади Републике Србије у Копенхагену:

  НАЗИВ КОНЗУЛАРНЕ РАДЊЕ ДКК
1. Издавање путног листа 309 
2. Издавање путне исправе 500 
3. Издавање путне исправе пре рока или због оштећења 537 
4. Решење о проглашењу путне исправе неважећом 174 
5. Визе  461 
6. Издавање спроводнице 46 
7. Пријаварођења ради уписа у матичну књигу рођених 231 
8. Записник о признавању очинства 102 
9. Пријава брака ради уписа у матичну књигу венчаних 262 
10. Царинска потврда 901 
11. Овера потписа на исправи (пуномоћје, изјава ....) 309 
12. Састављање и овера потписа на исправи 475 
13. Овера донетог превода (до 100 речи) 165 
14. Овера преписа или фотокопије 227 
15. Потврде, уверења, решења 242 
16. Састављање записника о наследничкој изјави 541 
17. Прибављање докумената од матичних служби Републике Србије 403-448 
18. Издавање извода из матичних књига које су се водиле у амбасади 302 
19. Захтев за пријем у држављанство Републике Србије 1.686 
20. Пријем у држављ. Републике Србије за избегла и прогнана лица 590 
21. Утврђивање држављанства Републике Србије 582 
22. Отпуст из држављанства Републике Србије 3.387 
23. Трошкови слања препоручене поште на територији Данске  130 
24. Трошкови слања преопоручене поште ван територије Данске 160

НАПОМЕНА: Сходно одредбама Закона, конзуларне услуге за држављане Црне Горе, наплаћују се у двоструком износу.

За информације о ценама конзуларних услуга контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Финансијски водич за повратнике
Прибављање Уверења о (не)кажњавању
Пријава рођења детета
Замена возачких дозвола
Конзуларна надлежност
Издавање пасоша
Ценовник конзуларних услуга
Улазак у Србију - визе
Формулари
Царина
Држављанство
Путовања грађана Србије у иностранство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Војна обавеза