| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

У складу са одредбама Закона о републичким административним таксама и Правилником о врстама посебних услуга ДКП као и одговарајућим изменама и допунама, од 03.06.2015.г. и 17.03.2017.г. , примењују се следећи износи конзуларних такси и посебних услуга у Амбасади Републике Србије у Копенхагену:
______________________________________________________________
Ред.број             Назив конзуларне радње/посебне услуге    Износ у DKK

______________________________________________________________

 


       1.    Издавање путног листа                                                           308
       2.    Захтев за издавање биометријске путне исправе          485

      3.    Решење о проглашењу ПИ неважећом                              174
       4.    Оглашавање ПИ неважећим у “Сл. Гласнику” *)          28 eura
       5.    Визе (“C” за боравак до 90 дана и  “Б” за транзит)        465
       6.    Издавање спроводнице                                                           45
       7.    Пријава рођења деце ради уписа у МКР                           213
       8.    Записник о признавању очинства                                         98
       9.    Пријава брака ради уписа у МКВ                                         251
     10.    Царинска потврда                                                                   984
     11.    Овера потписа на исправи (пуномоћје, изјава...)           324
     12.    Овера два потписа на истој исправи                                 482
     13.    Састављање и овера потписа на исправи                      474
     14.    Овера донетог превода (до 100 речи)                               165
     15.    Овера превода– више од 100 речи – свака даља реч    0,5
     16.    Овера преписа или фотокопије                                           226
     17.    Потврде, уверења, решења (изузев војске)                      241
     18.    Састављање других исправа и поднесака                       365
     19.    Састављање записника о наследничкој изјави             541
     20.    Прибављање докумената од матичних служби РС     387-409
     21.    Издавање извода из матичних књига (Амбасада)         301
     22.    Захтев за пријем у држављанство Р. Србије                1.655
     23.    Пријем у држављанство за избегле и прогнане             574
     24.    Утврђивање држављанства Републике Србије              567
     25.    Отпуст из држављанства Републике Србије                 3.364
     26.    Провера држављанског статуса             
     27.    Фотокопирање докумената (по страници)                         15
Препоручена пошта у Краљевини Данској                                      115
Препоручена пошта ван Краљевине Данске                                  145
Факс, сагласност, обавештење                                                             15
Обрасци (формулари)                                                                              7
      
           
          
НАПОМЕНА: Сходно одредбама Закона, конзуларне услуге за држављане Црне Горе, наплаћују се у двоструком износу.

Уколико имате додатних питања, молимо да се јавите телефоном - 3929 7784.
 

 

 

За информације о ценама конзуларних услуга контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
URAĐENE biometrijske putne isprave
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари