| |     latinica | english  
Насловна
Пријава рођења детета

Уколико је дете рођено у иностранству, пријаву рођења ради уписа у матичну књигу рођених у Републици Србији можете поднети у Амбасади Републике Србије у Копенхагену уколико живите на нашем конзуларном подручју.

Пријаву подноси један од родитеља који је у тренутку рођења детета држављанин Републике Србије и поседује важећу исправу Републике Србије (пасош или личну карту).

По пријему захтева, Амбасада га одмах прослеђује месно надлежној матичној служби у Републици Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених и књигу држављана.

Документација неопходна за пријаву рођења:

1. формулари за пријаву рођења детета (упис у МКР и упис у КД);

2. оригинал данског извода из матичне књиге рођених (PERSONATTESTоверeн печатом Aaпостила (Аpostille);

3. оригинал превода данског извода из матичне књиге рођених за дете код овлашћеног судског тумача за српски језик;

4. (Није обавезно али убрзава процедуру за најмање 15 дана) уверење о држављанству Републике Србије барем једног родитеља, оригинал, не старији од годину дана;

5. пасош и данска дозвола боравка – opholdskort и картица здравственог осигурања -  sygesikringskort. Двојни држављани могу ставити на увид дански пасош.;

6. (Није обавезно али убрзава процедуру за најмањее 15 дана) извод из матичне књиге венчаних из Србије. Може бити из било које године, може и копија. Неће се прихватити извод из матичне књиге венчаних из Данске. Уколико брак склопљен у Данској није пријављен у Србији, неопходно је заједно са пријавом рођења детета извршити и пријаву брака.

Напомена:

Пријава рођења детета је предуслов да дете добије држављанство Републике Србије. Приликом пријаве рођења мора бити присутан барем један родитељ који поседује важећи пасош или личну карту Р. Србије. Не морају бити присутна оба родитеља и не мора бити присутно дете. Међутим, морају се ставити на увид пасоши оба родитеља, чак и ако је други родитељ странац.

По обављеном упису потребно је дете пријавити на адресу у Србији (у надлежном ОУП-у). Ово могу да ураде само родитељи, и то лично, приликом првог одласка у Србију.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Финансијски водич за повратнике
Прибављање Уверења о (не)кажњавању
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА
Пријава рођења детета
Замена возачких дозвола
Конзуларна надлежност
Издавање пасоша
Ценовник конзуларних услуга
Улазак у Србију - визе
Формулари
Царина
Држављанство
Путовања грађана Србије у иностранство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Војна обавеза