| |     latinica | english  
Насловна
Замена возачких дозвола

Обавештавамо вас да је од 12. октобра 2016. године Република Србија уврштена у "Групу 2" земаља за директну замену српских у данске возачке дозволе (категорија Б), без обавезе поновног полагања возачког испита од стране држављана Србије, који регулишу свој боравак у Краљевини Данској.

Ову информацију је својим дописом бр. ТS2100106-00018 од 12.10.2016. године доставила Агенција за безбедност саобраћаја Краљевине Данске.

Носиоци возачких дозвола Р.Србије категорије Б (путничка возила) могу након регулисања боравка у Краљевини Данској, без обавезе теоријског и практичног полагања возачког испита, код неадлежне Агенције за безбедност саобраћаја Данске вршити директну замену српских у данске возачке дозволе. Приликом подношења захтева, носиоцима возачких дозвола Р.Србије неће се тражити провера веродостојности постојеће возачке дозволе од стране органа који ју је издао, већ ће лице, под кривичном и материјалном одговорношћу, давати изјаву да је управљало путничким возилом у последње две године, те да му у последњих 5 година није одузимана возачка дозвола, нити изрицана казна забране или ограничавања управљања моторним возилом на територији Р. Србије.

Напомињемо да ова одлука нема ретроактивно дејство, односно неће се примењивати на већ поднете захтеве за замену српских у данске дозволе, што значи да подносиоци захтева пре 12. октобра 2016. године подлежу теоријском и практичном полагању возачког испита према Закону о саобраћају Краљевине Данске.

Формулари за подношење захтева за замену возачких дозвола могу се прибавити у сервисним центрима за грађане при свим данским општинама.

Напомена за Фарска острва:  Од 2006. године на снази је одлука да сви страни држављани, изузев грађана ЕУ и нордијских земаља, могу извршити замену својих националних у Фарске возачке дозволе у току прве 2 недеље од датума њихове регистрације у националном регистру Фарских острва. Грађани ЕУ и нордијских земаља могу користити своје националне дозволе на Фарским острвима без замене.

За све друге информације у вези са заменом возачких дозвола на Фарским острвима заинтересовани грађани могу се обратити овде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Финансијски водич за повратнике
Прибављање Уверења о (не)кажњавању
Пријава рођења детета
Замена возачких дозвола
Конзуларна надлежност
Издавање пасоша
Ценовник конзуларних услуга
Улазак у Србију - визе
Формулари
Царина
Држављанство
Путовања грађана Србије у иностранство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Војна обавеза